Personvernerklæring for appen Oslo Lunsj

Databehandler
Denne tjenesten er eid av Oslo Lunsj AS drevet av JPG Jungelpatruljen. Alle data lagres på våre servere i Norge. Du kan kontakte oss på epost (post@jpg.no) eller telefon (411 222 00).

Formål
Formålet med appen er å tilby en enkel måte å registere bruk av Oslo Lunsj sine kantiner. Vi vil også vise deg dagens og ukens meny.

Personinformasjon
Din arbeidsgiver registrere deg med navn og telefonnummer. Utover dette, lagrer vi hvor mange "billetter" du har brukt så lenge det er nødvendig for å kunne fakturere din arbeidsgiver.

Deling av informasjon
Data fra denne tjenesten deles ikke med uvedkommende. Data vil være tilgjengelig for Oslo Lunsj og din arbeidsgiver.

Tredjeparts databehandlere
Denne tjenesten benytter OneSignal til å levere pushmeldinger i appen. OneSignal kan lagre alle eller noen av disse dataene: Første og seneste tidspunkt du brukte tjenesten, hvor mange ganger du har brukt tjenesten, total tid på tjenesten, operativsystem, hvorvidt din enhet er "jailbroken/rooted", språk, tidssone, land, at du bruker appen, telefonmodell, IP-adresse og teleoperatør. I tillegg lagres en eller flere unike IDer. Du kan lese mer på OneSignals nettsider.


Privacy Policy for the app Oslo Lunsj

Service operator
The app is owned by Oslo Lunsj and operated by JPG Jungelpatruljen. Data is stored on our servers in Norway. You can reach us by email (post@jpg.no) or phone (+47 22 82 33 00).

Purpose of data collection
This application provides a way to register for lunch attendance at Oslo Lunsj's restaurants. We will also use the app to show you our menu.

Personal information
Your employer will register your name and your phone number. We'll also store how many "tickets" you have activated. The data is stored until Oslo Lunsj can invoice your emloyer.

Sharing of informasjon
Data from this service is not shared with third parties. Data will be visible to your employer and to Oslo Lunsj.

Third party services
We use OneSignal to deliver push notofications in the app. One signal will store some or all of this information: Time of first and latest use of the app. How many times you have used tha app, total time of usage, operating system, whether your unit have been "rooted/jailbroken", language, timezone, country, the fact that you are using the app, make and model of your phone, IP-adress, and carrier. In adition one or two unique identifiers that will allow them to uniquely identify you. You can read more at their homepage.